Daxer v2.36: DAX Endeksinde Otomatik AL-SAT Yapan Expert Program

Daxer Nedir?

Daxer Expert Programı Metatrader4 üzerinde çalışan, Alman Borsa endeski olan DAX endeksini Forex ortamında otomatik olarak alıp satan mekanik bir expert programdır.

Kategorik olarak trend takip eden "Expert Advisor" programlar sınıfındadır. Daxer Alman hisse senetlerinde veya paritelerde işlem yapmaz, yalnızca DAX endeksi üzerinde otomatik alım-satım işlemleri yapar.

Daxer programı hiçbir kullanıcı müdahalesi gerektirmeden kendisine sunulan sermayeyi kullanarak işlemler yapar ve piyasada oluşan kazanç fırsatlarını otomatik olarak yakalamaya çalışarak zahmetsiz yatırım yapma imkanı sunar.

Daxer Expert programı takip gerektirmez

Daxer programı kullanıcıyı piyasayı takip etme zahmetinden kurtarır. Program bir kez çalıştırıldıktan sonra hiçbir şekilde kontrol veya müdahale gerektirmez. Birçok yatırımcı hem piyasayı takip edip hem de kendi işini yapmanın zorluklarını bilir. Daxer programı tamamen özgür kalmak için harika bir çözümdür.

Daxer akıllı para yönetimi mekanizmasına sahiptir

Daxer programı istenirse otomatik para yönetimini de kendisi yapabilir. Para yönetimi kabaca sermayenin ne kadarı ile işleme girileceğine veya kaç lotla pozisyon açılacağına karar vermektir. Daxer iki modda çalışır. Bunlardan ilki belirli bir lot değeri belirtilen moddur. Diğeri ise lot miktarına programın otomatik para yönetimi mekanizması ile karar verdiği moddur. Daxer belirli bir lot değeri verilerek çalıştırıldığında verilen lot değerinden daha büyük bir lot değeri ile pozisyon açmaz. Programa belirli bir lot değeri yerine belirli bir risk değeri(örneğin DüşükRisk) girdi olarak verildiğinde ise otomatik para yönetimi mekanizması devreye girer ve mevcut sermayeye ve girilen risk değerine göre lot miktarına kendisi karar verir. Kullanıcı programı istediği modda çalıştırabilir, istediğinde modu değiştirebilir.

Daxer gelişmiş risk belirleme mekanizmasına sahiptir

Piyasada alınan her pozisyonun riski aslında birbirinden farklıdır. Birçok otomatik işlem robotu bu farkı hesaplayamadığı için veya diğer bir deyişle bu riski hesaplayacak bir mekanizmaya sahip olmadığı için her işleme sabit bir lot değeri ile girer. Oysa akıllı bir yazılım her işlemin tek tek riskini hesaplayıp riskli işlemlere düşük lotla, riski düşük işlemlere de yüksek lotla girerek kar grafiğinin daha stabil ve düzenli olmasını sağlayabilir. Daxer bu özelliğe sahiptir. Herhangi bir pozisyonu açmaya karar verdiğinde yani buy ya da sell yapmaya karar verdiğinde önce o işlemin ne kadar riskli olduğunu hesaplar. Bu hesaplama neticesinde o işleme özel bir "risk katsayısı" üretir. Ardından eğer program belirli bir lot değeri verilerek çalıştırılmışsa en fazla lot değeri girilen değer kadar olacak şekilde "risk katsayısı" nı kullanarak pozisyonun lot miktarını belirler ve emri piyasaya gönderir. Eğer program belirli bir lot değeri verilerek çalıştırılmamışsa yani örneğin "DüşükRisk" seçilerek çalıştırılmışsa bu durumda program hem açılacak pozisyonun "risk katsayısı" değerine, hem de sermayeye bakarak lot miktarını belirler. Örnek vermek gerekirse Daxer lot değeri 10 girilerek çalıştırıldıysa ve program yaptığı hesaplama neticersinde açılacak pozisyonun "risk katsayısı" nı 0.4 olarak belirledi ise açılacak pozisyonun lot değerini 10 yerine 4 olarak belirler ve piyasaya 4 lotluk emir yollar. Benzer biçimde eğer Daxer programı örneğin "DüşükRisk" değeri ile çalıştırılmışsa önce yine işlemin "risk katsayısı" nı belirler fakat buna ek olarak ayrıca sermaye miktarına da bakarak lot miktarını kararlaştırır. Yapılan birçok çalışmada işlemlerin lotlarını risklerine göre belirleme mekanizmasının kâr grafiğinin dalgalılığını düşürdüğü ve istikrarının artmasına katkı sağladığı görülmüştür. Daxer geliştirilirken yapılan çalışmalarda bu konuya büyük önem verilmiş ve çalışmaların neticesi olarak oldukça düzenli bir kâr grafiğinin elde edilmesi başarılmıştır.

Daxer alacağınız riski yönetmenize imkân tanır

Kullanıcı Daxer programına almak istediği risk derecesini girdi olarak verebilir. Böylece program lot miktarını belirlerken kullanıcının risk iştahını da hesaba katar. Daxer'a 5 farklı risk algısı girdi olarak verilebilir. Bunlar "ÇokDüşükRisk", "DüşükRisk", "NormalRisk", "YüksekRisk" ve "ÇokYüksekRisk" tir. Kullanıcı bunlardan herhangi birini seçebilir ve istediği zaman bu değeri değiştirebilir.

Piyasalarda işlem yaparken kullanılan kaldıraç oranı oldukça önemlidir. Forex, Futures, VİOP ve benzeri kaldıraçlı piyasalarda işlem yapılan ürünler zaten kendileri belirli bir kaldıraç oranı içerirler. Kaldıraç ne yaptığını bilen bir yatırımcı veya expert program için bir fırsat iken, ne yaptığını bilmeyenler için bir felakete dönüşebilir. Kaldıraçın yüksek olması daha az sermeye ile daha çok kazanç ya da kayıp anlamına gelir. Eğer kaldıraç yüksekse herhangi bir işlemde sermayenin daha büyük bir kısmı kaybedilebilir olduğundan kaldıraçın büyüklüğü doğrudan batma riskini de belirler. Örneğin 10000 Dolar sermayesi bulunan biri herhangi bir işlemde en fazla sadece 10 Dolar kaybedebiliyorsa bu yatırımcının batma riski çok düşüktür. Fakat aynı kişi herhangi bir tek işlemde 2000 Dolar kaybedebiliyorsa batma riski  yüksek olur. Yatırımcının herhangi bir işlemde 10 dolar mı yoksa 2000 dolar mı kaybedeceği ise kullanılan yazılıma bağlı olduğu kadar kaç lotla işlem yapıldığına da bağlıdır. Herhangi bir işleme sermayesinin daha büyük bir kısmını bağlayan yatırımcı daha az bir kısmını bağlayan yatırımcıya göre daha çok risk altındadır. İşlem yapılan enstrümanın kendi kaldıraçı bulunsa bile kullanıcı veya program lot ayarlaması yaparak kaldıraç oranını ve dolayısıyla riski düşürebilir. İşte Daxer'ın yukarıda belirtilen risk seçenekleri(DüşükRisk, YüksekRisk vs.) kullanıcının programın lot miktarına doğrudan etki etmesini sağlayarak kullanıcıya riski kontol etme imkânı verir. Herhangi bir risk değeri seçildiğinde kullanıcının ayrıca bir lot miktarı belirtmeksizin herşeyin kontrolünü programa bırakma imkanı doğar. Daxer mevcut sermayeyi ve risk girdisini göz önünde bulundurarak lot miktarına karar verir. Programa girilen risk seçeneği ne kadar yüksek riskli olursa programın belirleyeceği lot miktarı da o oranda yüksek olur. Örneğin DüşükRisk seçildiğinde lotlar daha düşük belirlenirken YüksekRisk seçildiğinde daha yüksek belirlenir.

Eğer Daxer DAX programı hiçbir risk değeri seçilmeksizin kullanılırsa kullanıcının lot miktarını programa girdi olarak vermesi gerekir. Bu durumda program sermayeden bağımsız olarak lotları en fazla girilen lot miktarı kadar olacak şekilde ayarlar. Bu şekilde risk yönetimi programa bırakılmadığında riski kontrol etme görevi kullanıcıdadır. Kullanıcı mevcut semayesine göre sağlıklı bir lot miktarını programa girdi olarak vermek durumundadır. Lot miktarı yüksek girilirse sermayeye oranla daha büyük miktarlarda pozisyon açılmış olacağında kaldıraç etkisi yükselir ve risk artar. Program bu şekilde belirli bir lot değeri girilerek kullanıldığında kullanıcı sermayesi ile uyumlu bir lot miktarı belirlemek durumundadır.  

Daxer herbir işlemin riskini sınırlı tutar

Piyasa her zaman yatırımcının beklediği yöne gitmez. Böyle durumlarda piyasa ile inatlaşmak veya yanıldığını kabul etmemek büyük felaketlere neden olabilir. Birçok yatırımcı pozisyon açtıktan sonra zarar büyüdükçe piyasa ha döndü ha dönecek psikolojisine girer. Böylece piyasa ters yönde gitmeye devam ettikçe kayıplar tahammül edilemez ve yönetilemez seviyelere ulaşabilir.

Daxer DAX expert programı pozisyon açarken Stoploss değerini de beraberinde gönderir. Stoploss Türkçe'ye "zararı kes" şeklinde çevrilebilir. Yani örneğin bir alım (Buy) işlemi piyasaya gönderilecekse emirle birlikte "eğer fiyat şu seviyeye düşerse pozisyonu kapat" emri de beraberinde gönderilir. Böylece herhangi bir pozisyonun en fazla ne kadar zarar edebileceği sınırlandırılmış olur. Stoploss uzaklığının ne olacağı piyasadaki geçmiş fiyat hareketlerine bağlı olarak dinamik bir hesaplama ile belirlenir ve her pozisyon için farklı farklıdır. Dolayısıyla bazı işlemlerin stoploss seviyeleri kısa mesafeli iken bazıları daha uzun mesafeli olabilir.  

Daxer disiplin sağlar

Bir yatırımcı için en büyük tehlikelerden biri önceden belirlediği kurallara piyasa devam ederken uyamamaktır. Bunun birçok sebebi vardır. Sebeplerden biri uygulanan yönteme duyulan güvenin azlığıdır. Yatırımcıların kullandığı birçok yöntem veya yaklaşım malesef yeterince test edilmemiş veya yeterince kesin ve objektif kurallara bağlı olarak tasarlanmamıştır. Bunun neticesinde kişi yönteme veya yaklaşıma doğal olarak güven duyamaz ve anlık piyasa gelişmeleri karşısında kullandığı yöntemi hızla terkedebilir. Diğer taraftan insan psikolojisinin de türlü zaafları buna eşlik edince bir yatırımcının sağlıklı bir yöntem veya yaklaşım bulması ve buna uyması neredeyse imkansız bir hal alır. Meşhur sloganımızı tekrar edecek olursak; yatırımcının en büyük düşmanı yine kendisidir.

Daxer tüm bu problemler için iyi bir çözüm yolu sunar. Daxer'da işlemler tamamen otomatik gerçekleştiği için ve herhangi bir şekilde takip gerektirmediği için insan psikolojisinin zaaflarının etkisi minimum düzeye indirilmiş olur. Daxer her zaman sağlam yapısı ve kurallı çalışma biçimiyle her tür piyasa koşulunda dirayetini ve kararlılığını koruyarak işlemlerine bir robot soğukkanlılığıyla devam eder.

Daxer "kartopu etkisi" ile sınırsız kazanç potansiyeli sunar

Daxer expert programı, belirli bir risk değeri girdi olarak verilerek çalıştırıldığında lot miktarını belirlerken sermayeyi de göz önünde bulundurur. Dolayısıyla tıpkı bir işletmenin kazancını işine yatırması gibi Daxer programı da kazancı arttıkça sermayesinin artması ve sermayesi arttıkça da lot miktarının artması sebebiyle kazançların kartopunun çığa dönüşmesi gibi katlanarak artmasına imkân sağlayabilir. Örnek vermek gerekirse sermayesi 10000 Dolar olan bir hesapta Daxer programı NormalRisk girdisi ile çalıştığında örneğin en fazla 10 lotla işlem yapıyorsa sermaye 50000 USD olduğunda en az 50 lota kadar pozisyon açar. Doğal olarak 50 lotla elde edilen kazanç 10 lotla elde edilenle bir olmaz. Program istikrarlı kazanç üretmeye devam ettikçe sermye artar, sermaye arttıkça lot artar ve lot arttıkça sermaye daha da çok artar. Buna "kartopu etkisi" diyoruz. Bu yolla kazançların beklenmedik seviyelere gelmesi söz konusu olabilir. Bu sayfadaki performans tablolarımızda ve raporlarımızda görülen çok yüksek kazançların arkasında bu dinamik yatmakta olup raporlarımızda herhangi bir hata veya abartı kesinlikle söz konusu değildir. Performans tablolarımızda programın ayrıca kartopu etkisinden arındırılmış saf verimi de görülebilsin diye belirli bir sabit lot değeri ile çalıştırılarak elde edilmiş performans bilgileri de sunulmuştur.

Daxer istikrarlı yüksek kazancı hedefler

Daxer expert programı sonuçları bilinen son 27 ay boyunca düşük riskle istikrarlı ve yüksek kazanç elde etmeyi başarmıştır.

Yüksek "kârlı işlem yüzdesi":
Programın en dikkat çeken istatistiklerinden biri kârlı işlem yüzdesidir. Bu değer açılan pozisyonların yüzde kaçının kazançla sonuçlandığını gösteren önemli istatistiklerden biridir. Eldeki istatistiklere göre Daxer programının kârlı işlem yüzdesi %72'dir. Yani program girdiği işlemlerin %72'sinden kazançla çıkmayı başarmıştır.

Düşük sermaye dalgalanması
Bir expert programın riskini kabaca gösteren önemli kriterlerden biri sermaye dalgalılığıdır. Toplam kâr grafiği ne kadar az salınım yapıyorsa o program o kadar istikrarlı ve düşük riskli demektir. Sermaye dalgalılığını en iyi ölçen istatistiklerden biri "Profit Factor" dür. Profit factor programın kazançlarının toplamının kayıplarının toplamına bölümü ile elde edilen bir orandır. Bu değer ne kadar büyük olursa sermaye o kadar az salınım yapmış ve program da o derece istikrarlı kâr üretmiş demektir. Çok büyük kârlar eden ama çok büyük de zararlar eden programların Profit Factor değeri genellikle düşük çıkar. Kâr grafiği istikrarlı şekilde yükselen düzenli kâr üreten programların Profit Factor değeri ise yüksek olma eğilimindedir. Daxer expert programının Profit Factor değeri 2.70 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Aşağıda Daxer programının her işleme en fazla 10 lotla(birçok forex kurumundaki 1 lota karşılık gelir) girildiği durum için tipik bir sermaye artış grafiği sunulmuştur. Sermaye grafiğindeki istikrara özellikle dikkat ediniz.

Daxer tipik kar grafiği

Yüksek ardarda kârlı işlem sayısı
Daxer programı tarihinde en fazla ardarda 9 kez kârlı işlem yapmıştır.

Düşük ardarda zararlı işlem sayısı
Ardarda zararlı işlem sayısı bir expertin hiç kârlı işlem yapmaksızın ardarda kaç kez zararlı işlem yaptığını gösterir. Bir bakıma herhangi bir işlemde kazanca ne kadar yakın olunduğunun bir göstergesi olup yatırımcının psikolojisi açısından da önemli bir istatistiktir. Eldeki sonuçlara göre Daxer expert programı ardarda en fazla 4 kez zararlı işlem yapmıştır. Diğer bir deyişle geçmişte eğer program ardarda 4 kez zarar etmişse 5. işlem mutlak surette her zaman kârla neticelenmiştir.

Yüksek kazanç potansiyeli
Daxer programı son 27 ayda her işleme en fazla 10 lotla girerek toplam 29164 Dolar net kâr elde etmiştir. Raporların hazırlandığı forex kurumunda 10 lotluk DAX pozisyonu açmak için yaklaşık 1250 Dolar teminat gerekmektedir. Yani Daxer programı her işleme en fazla 1250 Dolar bağlayarak 27 ayda net 29164 Dolar kazanç elde etmiştir. Bu kazanç bağlanan sermaye bazında yıllık %1037 net kâr anlamına gelmektedir. Bununla birlikte elbette 10 lotluk pozisyon açmak için hesapta sadece 1250 Doların bulunması sağlıklı olmayacaktır. Zararlı işlemler nedeniyle sermayenin 1250 Doların altına inmemesi için fazladan sermayenin bulundurulması gerektiği unutulmamalıdır. Eldeki geçmiş istatistiklere göre her işlemde en fazla 10 lotluk pozisyon açılması isteniyorsa hesapta tipik olarak en az 10000 Doların bulundurulması yeterli görünmektedir. Bu durumda 10000 Dolar sermaye ile işlemlere başlandığında ve her işlemde en fazla 10 lotluk pozisyon açıldığında yani her işleme en fazla 10000 Doların 1250 Doları bağlandığında Daxer'ın son 27 aylık sonuçlara göre yıllık net kazancı %130 olarak hesaplanmaktadır. En fazla 10 lotla işlemlere girmek için mutlaka hesapta 10000 Doların var olması elbette şart değildir. Dileyen yatırımcı daha az sermaye bulundurarak sermaye bazında yıllık kazanç yüzdesini artırabilir. Fakat bu fazladan risk almak anlamına gelir. Diğer bir seçenek ise ihtiyaç duyulması halinde sonradan sermaye takviyesi yapmaktır.

Yukarıda sunulan örnek, Daxer'ın sabit lotlu modda çalıştırılması durumunu kapsamaktadır. Oysa Daxer programı istenirse sermaye arttıkça lotu artıran modda da çalıştırılabilir. Bu durumda kartopu etkisi nedeniyle kazançların çok daha yüksek boyutlara ulaşması söz konusu olabilmektedir.
Daxer programına 10000 Dolar sermaye konulsa ve girdiler kısmında da risk olarak NormalRisk seçeneği seçilmiş olsa idi Daxer programı son 27 ayda 146198 Dolar net kazanç elde etmiş olacaktı. Bu kazanç programa bağlanan sermaye bazında yıllık net %650 kâr anlamına gelmektedir.  
Aşağıda programın bu şekilde kullanılması neticesinde oluşmuş olan sermaye artış grafiği yer almaktadır:

 Daxer DAX experti kar grafiği Düşük batma riski
Batma riski sermayenin sıfırlanma veya pozisyon açmaya izin vermeyecek ölçüde düşmesi riskidir ve bir expert program için en hayati kriterdir. Batma riski tipik olarak Maximum Drawdown(Maxdd) değeri ile ölüçülür. Maxdd bir expert programın sermayesinin geçmişte en fazla ne kadar eridiğini gösterir. Yani sermaye belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra o seviyeyi yukarı geçmeksizin sermayenin en fazla nereye kadar düştüğüdür. Maxdd'nin hesabında tek bir işlem kullanılmaz. Yani sermayenin tek bir işlemde ne kadar düştüğü ile ilgili değildir. İşlem sayısından bağımsız olarak sermeyenin geçmişte en fazla ne kadar düştüğünü belirtir. İster 1 işlemle olsun isterse 10 işlemle olsun farketmez. Bir expert birçok karlı ve zararlı işlem yaparak da sermayesini eritmeyi sürdürebilir. Mutlaka sürekli ardarda zararlı işlem yapması gerekmez.
Daxer programı en fazla 10 lotla işlem yapacak şekilde ayarlanıp çalıştırıldığında geçmiş 27 ay boyunca sermayesini en fazla 2059 Dolar eritmiş ve ardından sermaye tekrar kazançlı işlemlerle artışını sürdürmüştür. Sermayesini en fazla erittiği bu dönemde o anki sermayesinin sadece %8'ini kaybetmiş ve ardından tekrar kârlı işlemlerle sermayesini artırmaya devam etmiştir.

Aşağıda Maximum Drawdown örneği sunulmuştur.
Ayrıntılı performans bilgileri

Aşağıdaki tabloda Daxer programının farklı başlangıç sermayesi ve farklı girdilerle çalıştırılması neticesinde elde edilmiş olan performans sonuçları ve raporları sunulmuştur. Raporlar doğrudan Metatrader platformu üzerinden çekilmiş olup hiçbir surette manuel işleme tabi tutulmamıştır.
Tablodaki Risk ve Lot değerleri programa girdi olarak verilebilen değerlerdir. Daxer programına belirli bir risk değeri girdi olarak verilirse program o risk algısına ve mevcut sermayeye göre lot miktarına kendisi karar verir. Herhangi bir risk değeri girdi olarak verilmeyip Lot değeri verildiğinde ise sermayeden bağımsız olarak lot en fazla girilen Lot değeri kadar olmak üzere pozisyonları açar. 

 
DAXER v2.36
 PERFORMANS RAPORLARI
PROGRAMIN GİRDİLERİ PERFORMANS
Tarih Aralığı Başlangıç
Sermayesi (USD)
Risk Lot Net Kâr
(USD)
Yıllık Net Kâr
(%)
Maximum
Drawdown
Profit
Factor
Rapor
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 10 29.164 % 130 2.059 2,70
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 ÇokYüksekRisk   221.795 % 986 20.592 2,68
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 YüksekRisk   186.289 % 828 20.592 2,69
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 NormalRisk   146.198 % 650 17.869 2,48
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 DüşükRisk   101.568 % 451 17.344 2,34
17.05.2013 - 07.08.2015 10.000 ÇokDüşükRisk   25.674 % 114 2.413 2,56
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 5 14.467 % 129 1.188 2,51
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 ÇokYüksekRisk   162.041 % 1.440 17.869 2,55
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 YüksekRisk   70.573 % 627 13.079 2,40
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 NormalRisk   35.094 % 312 3.739 2,67
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 DüşükRisk   14.114 % 125 1.425 2,30
17.05.2013 - 07.08.2015 5.000 ÇokDüşükRisk   8.463 % 75 1.026 1,98
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 3 9.555 % 142 1.026 2,09
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 ÇokYüksekRisk   106.985 % 1.585 17.869 2,42
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 YüksekRisk   19.151 % 284 2.148 2,39
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 NormalRisk   11.696 % 173 1.220 2,19
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 DüşükRisk   8.430 % 125 1.026 1,97
17.05.2013 - 07.08.2015 3.000 ÇokDüşükRisk   6.917 % 102 1.053 1,81

Yukarıdaki performans tablosunda sunulan istatistiklerden bağımsız olarak unutulmamalıdır ki girilen risk değeri arttıkça program daha büyük lotlarla pozisyon açacaktır ve buna mukabil kaldıraç ve risk artacaktır. Hayatta her şeyin bir bedeli olduğu gibi yüksek kazanç beklemenin bedeli de yüksek risk almaktır.

Programa girdi olarak verilebilen DüşükRisk, YükseRisk gibi fuzzy ifadeler göreceli ifadeler olup bu girdilere göre oluşacak riskin kullanıcı için uygun olup olmadığına geçmişte yapılan işlemler incelenerek karar verilmelidir. Bir yatırımcı için düşük olan bir risk seviyesi bir başka yatırımcı için yüksek olabilir. NormalRisk seçeneğinden daha fazla olan risk seçenekleri(YüksekRisk, ÇokYüksekRisk) özellikle tavsiye edilmez. Makul seçenekler ise DüşükRisk ve ÇokDüşükRisk seçenekleridir. Gelecekte, geçmişteki en kötü dönemden daha kötü dönemlerle karşılaşılma ihtimali her zaman akılda tutulmalı ve temkinli olunmalıdır.

Daxer sabit bir Lot değeri verilerek çalıştırılacaksa(hiçbir risk seçeneğinin seçilmediği durum) lot miktarına karar verirken özellikle dikkatli olunması gerekir. Çünkü program bu modda pozisyonları açarken mevcut sermayeye bakmaz. Eğer sermaye düşükse veya düşmüşse programa girdi olarak verilen lot miktarı yüksek gelebilir. Bu durumda program işlemleri yine de teminat yettiği sürece yapar ama risk artmış olur. Tabloda verilen Lot değerleri örnek olup raporlardaki tek tek işlemler incelenerek ilgili lota karşılık alınan risk anlaşılmaya çalışılmalıdır. Sabit lot değeri vererek programı çalıştırmak isteyen ve temkinli davranmak niyetinde olan kullanıcıların Lot değerini en fazla tablodaki değerlerin yarısı kadar belirlemeleri yararlı olacaktır. Bu durumda kazançlar tabloda sunulanların yarısı kadar olacaktır.

Pragramın geçmişte hangi sermaye seviyesindeyken kaç lotla işlem yaptığını ve tek işlemde ne kadar zarar oluşabildiğini tek tek incelemek için tablodaki "Rapor için tıklayınız" düğmelerini tıklayınız. Tıklandığında açılan raporlar Metatrader raporları olup anlaşılmayan alanlar veya kolonlar için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Raporlardaki son kolon olan "Bakiye" kolonu o andaki mevcut sermayeyi belirtmektedir. Raporlardaki "Tür" kolonu yapılan işlemin türünü gösterir. "buy" değeri alım işlemine, "sell" ifadesi ise satış işlemine karşılık gelir. Türü "Modify" olan işlemler "Trailing Stop" işlemleri olup mevcut pozisyonun Stoploss değerinin "Zaman" kolonunda belirtilen tarihte güncellendiğine işaret eder. Trailing Stop Türkçe'ye "takip eden zarar durdurucu" olarak tecüme edilebilir. Bir örnekle açıklamak gerekirse örneğin Daxer programı bir buy pozisyonu açtı ise önce bu pozisyon için bir Stoploss (zarar durdurma) noktası belirler ve bu bilgiyi de pozisyonu açarken forex kurumuna baştan iletir. Stoploss'un amacı fiyat belli bir seviyeye düştüğünde pozisyonun daha fazla zarar etmeden kapanmasını sağlamaktır. Daxer eğer buy pozisyon açıldıktan sonra piyasa belirli bir miktar yukarı giderse Stoploss seviyesini yukarı çeker yani "Trailing Stop" yapar. Böylece eğer piyasa yeniden aşağı dönerse elde edilmiş olan kârın kaybedilmemesi amaçlanır. Fiyat düşerek yukarı çekilmiş olan Stoploss seviyesine değdiğinde pozisyon otomatik olarak kapanır. Raprlardaki S/L kolonu pozisyonun o andaki Stoploss seviyesini belirtmektedir. Fiyat Stoploss seviyesine gelmişse ve pozisyon kapanmışsa bu durumda raporda "Tür" kolonunun değeri  "s/l" olan kayıtlar oluşur. Yani "Tür" kolonunda "s/l" yazan satırlar pozisyonun kapandığını belirtir. Bazen de açılmış olan bir pozisyon (Stoploss seviyesi Daxer tarafından güncellenmiş olsun veya olmasın) fiyat Stoploss seviyesine gelmeksizin Daxer'ın algoritması gereği kapatılabilir. Bu yolla bir pozisyon kapatıldığında bu kapatma işlemi raporlara "Tür" alanında "close" ifadesi olacak şekilde yansır.

Daxer programının istikrarlı kullanımı oldukça önemlidir. Programın sık sık durdurulup yeniden başlatılması, ayarlarının sıkça değiştirilmesi verim düşüşüne veya beklenmedik kayıplara neden olabilir. Daxer karmaşık ve gelişmiş bir para yönetimi mekanizması kullandığı için programın tek bir işleminin bile müdahale ile kapatılması daha sonra program tarafından açılacak pozisyonların lot değerlerini ve dolayısıyla toplam kazancı etkileyebilir.

Raporların çekildiği forex firmasındaki 1 lot DAX pozisyonu diğer bazı forex firmalarındaki 0.1 lota eşittir. Raporların çekildiği forex firmasında 1 lot DAX pozisyonu için bu yazının yazıldığı 07.08.2015 tarihi itibariyle yaklaşık 125 Dolar teminat gerekmektedir. Gerekli teminat miktarları kullanılan forex kurumuna bağlı olarak değişebilmektedir. Eğer kullanacağınız forex firması DAX için raporların çekildiği kurumdakinden daha fazla teminat gerektiriyorsa Daxer programına gerekenden daha fazla sermaye konulması veya programın girdilerinin düşürülmesi(lot veya risk ayarı) gerekmektedir. Aksi takdirde normalden fazla risk alınmış olacak veya belki de teminat yetersizliğinden pozisyonlar açılamayabilecektir.

DAX işlemlerinde kazançlar Euro cinsinden oluşmakta ve ardından USD bazında açılmış olan forex hesabına yansıtılmaktadır. Dolayısıyla raporlarda veya yapılan gerçek işlemlerde oluşan kâr rakamları EURUSD paritesinin fiyatına bağımlıdır. EURUSD'nin fiyatı yüksekken çekilen raporlar düşükken çekilenlere göre daha yüksek kâr gösterir. Benzer şekilde EURUSD paritesi yüksekken edilen kârlar EURUSD paritesi düşükken edilen kârlardan Dolar bazında daha yüksek olur.

Daxer programı esnek kullanıma sahiptir

Programın girdilerinin ayarlandığı pencere aşağıda gösterilmiştir. Herhangi bir risk değerini seçmek için değerini "true" yapmak gerekir. Aynı anda tek risk seçeneği seçilmelidir. Herhangi bir risk seçeneği "true" olarak işaretlenmişse yani aktif yapılmışsa program Lot alanındaki değeri dikkate almaz ve Lot miktarına sermayeye ve seçilen risk değerine göre kendisi karar verir. Bu durumda sermaye arttıkça lotlar da artma eğiliminde olur. Programın açacağı pozisyonların lot değerini 10'la sınırlamak isteyen bir kullanıcı ise tüm Risk değerlerini "false" yapmalı ve Lot alanına da 10 girmelidir. Bu durumda Daxer DAX programı Lot kararı verirken 10 lot sınırını aşmaz ve pozisyonu açarken sermaye miktarına da bakmaz.

DAX programı girdileri

Daxer programı scalping yapmaz

Scalping çok küçük kâr hedefi ile çok kısa vadeli çok sık işlem yapma stratejisidir. Scalping yöntemi uygulayan tipik bir expert program 2-3 puan kâr hedefi ile örneğin günde onlarca veya yüzlerce pozisyon açıp kapatır. Pozisyonlar çok kısa süre açık kalırlar. Scalping yönteminde adeta sürümden kazanma stratejisi güdülür ve az ama sürekli kazanç hedeflenir. Bu yöntemin istikrarlı kazanç sağlamasının zorlukları bir yana bu kadar sık ve kısa kâr hedefi ile işlemlerin yapılıyor oluşu Forex kurumları için önemli bir sorundur. Çünkü forex kurumları kendilerini hedge edemezler, risklere karşı koruyamazlar ve bunun neticesinde eğer forex kurumu Piyasa Yapıcı (Market Maker) bir kurumsa, kullanıcı para kazandıkça kurum para kaybeder. Bu nedenle birçok forex firması scalping yöntemiyle işlem yapan expertlere izin vermez veya izin verdiğini belirtmesine rağmen kullanıcı kazanmaya başlayınca hesabını kapatır veya birçok yolla kullanıcıyı bezdirir. Piyasa yapıcı olmayan forex kurumlarında ise genellikle işlem koşulları scalping yaparak para kazanmaya izin vermeyecek ölçüde zordur. Ya spreadler yüksektir ya da kurum yapılan işlemlerden komisyon alır. Böylece pozisyon açma maliyetleri arttığından scalping yöntemi uygulayan algoritmalar kazançlılıklarını kaybederler. (Spread bir ürünün belirli bir andaki alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır)

Scalping yapan expertlerin diğer bir sorunu ise Metatrader üzerinden alınan performans raporlarının hiçbir şekilde güvenilir olmamasıdır. Metatrader platformu herhangi bir anda(bar kapanışını beklemeden) işlem açan ve çok kısa kâr hedefi ile çalışan expertlerin performans raporlarını sağlıklı şekilde sunamaz. Metatrader sadece yeni bar açılışlarında pozisyon açan ve kâr hedefi çok kısa olmayan expertlerin performans raporlarını sağlıklı sunabilir.

Daxer programı tüm bu sorunlardan muaftır. Hiçbir şekilde scalping yapmaz, bir pozisyon açtığında çok özel durumlar haricinde pozisyonu çabucak kapatmaz ve herhangi bir işlemdeki kâr hedefi yeterince büyüktür. Ayrıca Daxer programı herhangi bir anda pozisyon açan bir expert olmayıp yalnızca yeni bar açılışlarında pozisyon açan bir experttir.

Daxer programının altyapısı sağlamdır

Daxer otomatik DAX expert programı dünyanın en yaygın ve en sağlam çalışan Forex veri terminali programlarından biri olan Metatrader4 üzerinde çalışır. Metatrader4 (Mt4) dünyada veri kesintisi veya donma gibi problemlerin neredeyse hiç yaşanmadığı en güvenilir platformlardan biridir. Bu güvenilirlik dolaylı olarak Daxer programına da yansır. Daxer rahatlıkla çalıştırılıp unutulabilecek bir yazılımdır. Kapatıp açmak, yeniden başlatmak, takip ve kontrol etmek gibi ihtiyaçlardan muaftır.

Daxer programının performansı objektif yöntemlerle ortaya konulmuştur

Daxer expert programının bu sayfada sunulan performans raporları doğrudan Metatrader programından çekilmiş ve yayınlanmıştır. Bu iş için Metatrader'ın Strategy Tester modülü kullanılmış, adeta Metatrader'dan Daxer programımızı test etmesi istenmiş ve Metatrader'ın sunduğu raporlar alınarak doğrudan internet sitemize konulmuştur. Araya hiçbir şekilde insan eli girmemiş ve manuel hiçbir işlem uygulanmadan raporlar orijinal halleriyle sunulmuştur. Bu nedenle sunulan performans raporları sadece iddia değil aynı zamanda ispattır.

Daxer programının performans raporlarındaki kazançlar net rakamlardır

Bu sayfada sunulan raporlardaki kâr rakamlarına spread maliyeti dahildir. Forex ortamında DAX ürününde komisyon masrafı ise zaten(birçok kurumda) sıfırdır. Dolayısıyla sunulan raporlarda ilan edilen kazançlar net kazançlardır. Spread bir ürünün alış fiyatı ile satış fiyatı arasındaki farktır. Forex kurumuna ve işlem yapılan ürüne bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle DAX ürününde en düşük spreadle çalışan forex kurumlarını tercih etmekte fayda vardır. Eğer kullanılan forex kurumundaki spread değeri bu sayfada sunulan raporlarda kullanılan forex firmasındakinden daha yüksekse bu durum kullanıcı için ek bir maliyete neden olabilir. Mümkün olduğunca en düşük spreadi sunan forex kurumları ile çalışmaya gayret etmek gerekir.

Not: Raporlara yansımayan tek masraf forex kurumlarının gece taşınan pozisyonlar için uyguladıkları "swap" masrafıdır. Çoğunlukla sadece buy ya da sadece sell işlemlerine uygulanır, kuruma göre değişir ve kurumların çoğunda oldukça küçük, ihmal edilebilir bir masrafır.

Daxer yerli forex firmalarında da kullanılabilir

Daxer expert programı birçok forex kurumunda kullanılabilir. Bunlara yerli forex kurumları da dahildir. Fakat forex kurumlarının sundukları DAX ürünlerinin hepsi birbirinin aynı değildir. Bazıları vade sonu bulunan ürünler sunarlarken bazıları sürekli fiyatlı ürünler sunabilmektedirler. Ayrıca bazıları DAX endeksinin kendisini yani spot fiyatını sunarken bazıları Future yani vadeli piyasa fiyatını sunabilmektedirler. Dolayısıyla forex kurumları arasında seçici olmakta fayda vardır. Ayrıca kurum seçerken spread değerinin de düşük olmasına özellikle çok dikkat etmek gerekir. Yerli firmalardan daha iyi işlem ve spread koşulları sunan yabancı forex firmaları bulmak kolaylıkla mümkündür.

Daxer piyasalar düşse de para kazanabilir

Forex piyasasında ve DAX ürününde açığa satış işlemleri yapmak mümkündür. Yani para kazanabilmek için mutlaka fiyatın yükselmesi gerekmez. Eğer kullanılan yazılım düşüşleri öngörebiliyorsa düşüşlerden de kazanç sağlamak mümkündür. Daxer hem Buy hem de Sell işlemleri yapabilen bir expert programdır. Dolayısıyla Daxer'ı kullanırken düşüşler de kazanç fırsatı doğurur. Daxer simetrik bir programdır. Yani satım koşulları alım koşullarının tam tersi ve simetriğidir. Dolayısıyla programın piyasaların yönü ile ilgili olarak ön kabulleri veya saplantıları yoktur. Uzun vadeli tahminde bulunmaz. Piyasada o anda olmakta olan gerçekliğe göre hareket eder.

Daxer DAX programı gerçek piyasada denenmiştir

Yatırım Teknolojileri olarak belirli bir expert programı piyasaya sunmadan önce uzun bir test sürecine tabi tutmaktayız. Öncelikle geçmiş veriler üzerinde çalışılıp program geliştirilir. Ardından test hesabında program aylarca canlı piyasa koşulunda çalıştırılarak test edilir ve ardından canlı piyasada gerçek hesap üzerinde denenir. Böylece programın test veya geçmiş sonuçlarının gerçek piyasa koşullarında oluşan sonuçlarla uyumlu olup olmadığı sorgulanır. Yalnızca tüm bu aşamaları başarıyla geçen programlar satışa sunulur. Daxer tüm bu testleri başarı ile geçmiş, etkinliği ve başarısı izlenmiş bir programdır.

Daxer yüksek istikrar elde etmiştir

Daxer DAX programının bu sayfada sunulan raporları ve kar grafikleri incelendiğinde göze çarpan en önemli özelliklerden biri karlılığındaki istikrardır. Kazanabilen bir program yapmak bir yazılımcı için dünyanın en kolay işlerinden biridir. İstikrarlı kazanabilen bir program yapmak ise belki de dünyanın en zor işleri arasındadır.
Bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterdiğine göre tesadüfen kazanan veya kazandığını daha sonra fazlasıyla geri veren bir expert program yapmak bir başarı değildir. Asıl başarı istikrarlı bir biçimde kazanç sağlayabilen bir expert yapabilmektir. Bunun ölçüsü de riskin düşük olmasıdır. Riskin düşüklüğünün belirtisi ise kâr grafiğindeki dalgalanmaların küçük oluşudur. Eğer kâr grafiği az dalgalanıyorsa o expert program istikrarlı çalışmış demektir.

İstikrar veya riskin düşüklüğü kârdan daha önemli bir kavramdır. Çünkü eğer bir expert istikrarlı ama kazancı az ise daha fazla sermaye koyarak kazancı artırmak mümkündür. Fakat bir sistemin kazancı fazla ama riski de fazla ise o sisteme güvenip de yüksek sermaye koymak kolay değildir.  

Daxer expert programı sınırsız süre ile satılır

Daxer programı bir kez satın alındığında süre sınırı olmadan kullanılabilir. Aylık-yıllık bakım ücreti veya benzer isimler altında ek ücret talep edilmez.

Daxer expert programı yalnızca sizin hesabınızda çalışır

Daxer programında lisanslama forex kurumundaki hesap numarası bağlamında yapılır. Program, kullanıcının satınalma aşamasında bildireceği tek bir hesap numarasında çalışacak şekilde düzenlenerek kullanıcıya teslim edilir. Her bir yeni forex hesap numarası yeni bir lisans satınalmayı gerektirir.

Daxer expert programının muhtemel güncellemeleri ücretsizdir

Daxer programının ileride çıkması muhtemel tüm güncellemeleri ücretsizdir. Bu taahhüt yalnızca Daxer'ın algoritması için geçerli olup ileride DAX veya farklı bir ürün için geliştirilmesi muhtemel farklı algoritmalı programları ücretsiz olarak alma hakkı tanımaz. Daxer programında güncelleme çıkarma kararı Yatırım Teknolojileri'nin insiyatifindedir ve ileride herhangi bir güncellemenin olup olmayacağı kesin değildir. Buna mukabil eğer bir güncelleme kullanıma sunulursa kesinlikle mevcut kullanıcılara ücretsiz olarak verilecektir.

Bu sitedeki herhangi bir programı satın alanlar uyarı metnini okumuş, anlamış ve kabul etmiş sayılırlar. Uyarı metnine ulaşmak için tıklayınız

SORULARINIZIN CEVAPLARI

Daxer DAX programını kullanmak için nelere ihtiyacım var?

Daxer programının çalışması için sıradan bir bilgisayar veya VPS server yeterlidir. Ayrıca uygun bir Forex firmasında hesap açmanız gerekmektedir.

Daxer programını istediğim bilgisayara kurabilir miyim?

Programı istediğiniz kadar bilgisayara kurabilirsiniz. Fakat program yalnızca sizin Forex hesabınızda çalışır. Lisanslama forex kurumundaki hesabınızın numarası bazında yapılır. Programın tek lisansla farklı Forex hesaplarında çalıştırılması mümkün ve yasal değildir.

Daxer programını istediğimde durdurabilir miyim?

Evet. Programın kontrolü tamamen sizdedir. İstediğinizde durdurabilir, yeniden başlatabilir veya ayarlarını değiştirebilirsiniz. Fakat bu konuda dikkatli olmalısınız. Zira başarı için istikrarlı kullanım önemlidir. Programın ayarlarını sıkça değişirmeniz veya durdurup yeniden başlatmanız başarınızı engelleyebilir.

Program para kazandıkça fazla parayı çeksem program etkilenir mi?

Forex hesabınızdan para çekmeniz programın işlem yapmasına engel değildir. Eğer lot miktarının belirlenmesi programa bırakıldı ise para çektiğinizde sermaye azalacağından bir sonraki işlemde daha az lotla pozisyon açılır. Para çekme veya yatırma işlemini sıkça yapmak yerine belirli kurallara bağlı olarak yapmak programın lotuna etkiyi sınırlı tutacağından önemle tavsiye edilir. Eğer program belirli bir Lot değeri verilerek çalıştırılıyorsa lot miktarı sermayeden bağımsız olarak belirleneceği için para çekilmesi programı hiçbir şekilde etkilemez. Yeter ki hesabınızda pozisyon açılabilecek kadar teminat bulunsun.

Daxer programı çalışıyorken internet veya elektrik giderse ne olur?

Eğer program pozisyonda değilse bir soruna neden olmaz. Fakat kesinti uzun sürerse programın girmesi gereken bir pozisyonu kaçırması veya pozisyona farklı bir fiyattan girmesi söz konusu olabilir. Eğer program pozisyonda iken kesinti olursa riskiniz pozisyonun Stoploss mesafesi kadardır. Stoploss yani "zararı kes" emri pozisyon açılırken forex kurumuna iletildiği için sonradan kesinti olsa bile pozisyonunuz Stoploss seviyesinde kapanır. Sınırsız risk söz konusu değildir. Elektirik veya iternet kesintisi sona erdiğinde yapmanız gereken herhangi bir işlem yoktur. Program çalışmaya kaldığı yerden devam edecektir.

Daxer programını ne kadar süreyle kullanabilirim?

Daxer programı süre sınırı olmaksızın lisanslanmaktadır. Dolayısıyla belirli bir süreden sonra çalışmaması gibi bir durum söz konusu değildir.

Daxer programını iade edebilir miyim veya başka bir programınızla değiştirebilir miyim?

Yazılım ürünleri niteliği itibariyle değiştirilemez ve iade edilemez ürünler sınıfındadır. Bu nedenle değişim, iade veya para iadesi mümkün değildir.

Daxer programını kullanabilmem için forex hesabımda en az ne kadar başlangıç sermayesi bulunmalı?

Eğer bu sayfadaki raporların çekiminde kullanılan forex kurumu gibi küçük lotlara izin veren bir forex kurumunu kullanıyorsanız programı 500 Dolarla bile başlatabilirsiniz. Eğer kurumunuz yeterince küçük lotlara izin vermiyorsa başlangıç sermayesi olarak en az 2500-3000 Dolar bulundurmanızda yarar vardır. Bu tür kurumlarda 2500-3000 Dolardan daha az sermaye bulunsa bile aslında program çalıştırılabilir yani işlemler yapılır fakat sermaye ne kadar az olursa programın avantajlarının ortaya çıkması o derece zorlaşır ve ayrıca risk de artar. Küçük lotlara izin veren kurumlarda sermaye azalsa bile yine de pozisyon açmak mümkün olabildiğinden programı bu tür kurumlarda kullanırken örneğin 500 dolar programın çalışması için yeterli olabilmekterdir.

Daxer programını hangi forex kurumlarında kullanabilirim?

Bu sayfadaki raporlarda forex kurumu olarak İngiltere merkezli FCA denetimindeki GKFX firması kullanılmıştır. Kurumun küçük lotlara izin vermesi, DAX'ta 1 puan spread uygulaması ve komisyon almaması oldukça uygun işlem koşulları sunmaktadır. Bununla birlikte Daxer programını yerli veya yabancı başka kurumlarda kullanmak da mümkündür. Fakat kurumun sunduğu DAX ürününün özellikleri dikkatle incelenmelidir. Her DAX ürünü Daxer'ı kullanmak için veya program kullanmaksızın genel olarak işlem yapmak için uygun olmayabilir. Daxer programı Türkiye'de Finansbank'a ait olan Finansonlinefx isimli forex kuruluşundaki bir test hesabında da denenmiş ve çalıştığı görülmüştür. Genel prensip olarak Daxer programı seçilen forex kurumu uygun olmak koşuluyla kullanıcının kurumuna tarafımızdan adapte edilerek kullanıma sunulabilmektedir. Asıl mesele Daxer'ın adapte edilmesinden ziyade seçilen forex kurumunun sunduğu işlem koşullarıdır. Forex firmalarının sundukları işlem koşulları ve DAX fiyatı birbirlerinden farklı olabildiği için Daxer programının işlem yerleri veya performansı kurumdan kuruma değişiklik gösterebilir.

DAX'ta 1 lotluk pozisyon için ne kadar teminat(margin) gerekir?

Forex kurumuna göre değişir. 1 lotun anlamı her forex firmasında aynı değildir. Bu sayfadaki raporların çekildiği forex firmasında 1 lot DAX pozisyonu açmak için bu yazının hazırlandığı an itibariyle 125 Dolar sermaye gerekmektedir. Teminat miktarı Euro bazında belirlenirken forex hesabı Dolar bazında olduğundan Dolar bazındaki gerekli teminat miktarı EURUSD paritesinden etkilenmektedir. Bu sayfada raporları sunulan forex firmasında DAX için en düşük lot miktarı 0.1 Lottur. Testlerde kullanılmış olan diğer bir firma olan Finansonlinefx firmasında ise 1 lot DAX için yaklaşık 1250 Dolar teminat gerekmektedir. Finansonlinefx'te minimum lot miktarı 0.1 Lottur ve spread değeri ortalama 5 puandır. Forex firmalarının ürünlerin işlem koşullarını değiştirme hakları her zaman vardır.
© 2008-2019 Yatırım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır - Bu sitedeki hiçbir içerik kopyalanamaz ve yeniden yayınlanamaz
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sitede tanıtılan sistemlerin geçmiş performanslarının gelecekte de aynen devam edeceği hiçbir şekilde garanti edilemez. Sistemler matematiksel formüllerden oluşurlar. Bu nedenle yorumda bulunamazlar ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemezler. Sistemler piyasaların gelecekteki yönü hakkında değil, bünyelerinde barındırdıkları formüllerin sonuçları hakkında bilgi verirler. Bu sitede sunulan örnek sinyaller gecikmeli olarak yayınlanmaktadır. Hiçbir şekilde eşzamanlı sinyal yayını söz konusu değildir. Yatırım Teknolojileri hiçbir forex firmasının veya borsa aracı kurumunun temsilcisi veya iş ortağı değildir.