İdealist VİOP30 Robotu 

İdealist Nedir?

İdealist VİOP30 endeks sözleşmesinde otomatik alım-satım işlemleri yapan bir robot programdır. Özel olarak VİOP30 endeks sözleşmesi için geliştirildiği için VİOP piyasasındaki hisselerde çalışmaz. Robot iDeal veri terminali programının üzerine kurularak çalıştırılır. iDeal programı İdealData firması tarafından geliştirilmiş bir veri terminali programıdır.

İdealist VİOP30 robotu iDeal üzerinde çalışabilen Türkiye'nin ilk ve tek profesyonel robot programıdır. İdealist robotu geriye doğru yıllardır performansının biliniyor oluşuyla benzersiz bir otomatik işlem programıdır.   

Aşağıda İdealist VİOP30 robotunun örnek sinyalleri görülmektedir:

İdealist VIOP Sinyal Örneği

İdealist VİOP30 programının başlıca özellikleri

 • Alım-Satım işlemlerini kendisi otomatik olarak gerçekleştirir. Takip gerektirmez.
 • Programa her işlemde kaç kontratla pozisyona girileceği girdi olarak verilebilmektedir.
 • İdealist çok uzun süreli denenmişliğe sahiptir. 2007 yılından beri sonuçları bilinmektedir. Temmuz 2020 itibari ile yaklaşık 13 yıllık denenmişliğe sahiptir
 • Bilgisayar, internet bağlantısı ve iDeal veri terminali aboneliği dışında herhangi birşeye ihtiyaç duymaz.
 • İdealist teknik analiz temellidir. Piyasada oluşan fiyatları takip eder ve şartlar oluştuğunda pozisyona girer ya da pozisyonu kapatır.
 • İdrealist yüksek disiplin sağlar. İşlemleri otomatik yaptığı için sinyallere uyamama, disiplin sağlayamama gibi dertleri ortadan kaldırır.
 • İdealist Stoploss uygular. Yani her bir işlemde seans içinde belirli bir puandan daha fazla zarar etmemek üzere programlanmıştır.
 • İdealist ayda ortalama 23 pozisyon açıp kapatır.
 • İdealist belirli bir yönde pozisyona girdikten sonra yanıldığını anladığında ısrarcı olmaz. Ya Stoploss ile pozisyonu kapatır ya da mevcut pozisyonu kapatıp ters yönde pozisyon açar. Piyasayla inatlaşmaz.
 • İdalist robotu iDeal veri terminali üzerinde çalışır. Bu nedenle diğer veri terminallerindeki gibi donma, kopma, kopup yeniden bağlanmama gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kalınmaz.
 • İdealist geçen yaklaşık 13 yıl içinde yüksek kazançlı ve istikrarlı bir kâr grafiği elde etmiştir. Kâr grafiğindeki salınımlar yeterince düşüktür.
 • İdealist Temmuz 2020 itibari ile toplam 155 ayın 127'sinden kârla çıkmıştır. Bu durum ciddi bir istikrar göstergesidir.
 • İdealist sonuçları bilinen son 155 ay boyunca ayların %82'sinden kârla çıkmıştır.
 • İdealist geçen 13 senede aylık ortalama 35,50 VİOP30 puanı net kâr elde etmiştir. Net kâr rakamı toplam kârdan toplam zararın çıkarılmasıyla elde edilmektedir. Aracı kurum komisyon masrafı ve kayma maliyeti hariçtir. Bu kazanç her işlemde yatırılan teminat miktarı baz alındığında komisyon masrafı ve kayma hariç aylık yaklaşık %26 kazanç anlamına gelmektedir. Kısa süreli veri üzerinde yüksek kâr ortalamaları yakalamak kolaydır. Fakat süre uzadıkça her dönemde çalışan bir sistem keşfetmek zor olduğundan genellikle robotların ortalama kârlılıkları düşer. İdealist'in 13 yıllık geçmişine rağmen aylık yaklaşık 35,50 VİOP30 puanı gibi bir net kazancı yakalamış olması ciddi bir başarıdır. Kısa süreli sonuçları bilinen sistemler kısa zaman diliminde çok kârlı gibi görünseler de gelecekte bu başarılarını devam ettirme olasılıkları çok düşük olduğundan aldatıcıdırlar.
 • İdealist'in çok uzun süreli sonuçları bilindiği için gelecekte de başarılı olma olasılığı sıradan bir sisteme göre çok daha yüksektir. İdealist kısa süreli ve gelip geçici başarılardan çok istikrar yakalamayı amaçlar.
 • İdealist iDeal veri terminali ile uyumlu birçok aracı kurum hesabında çalıştırılabilir. Kullanılacak hesap numarası parametriktir ve kullanıcı isterse programın çalışacağı hesabı kendisi değiştirebilir.
 • İdealist programı iDeal veri terminalindeki kullanıcı adı ile lisanslanır. Program ayarlandığı iDeal hesabı dışındaki hesaplarda çalıştırılamaz.
 • İdealist ömür boyu kullanım lisansı ile satılır. Aylık, yıllık veya bakım ücreti söz konusu değildir.

İdealist disiplin sağlar

Piyasada başarılı olmanın olmazsa olmaz koşulu disiplindir. Başarı ancak istisnasız sistem sinyallerinin tamamına uymak suretiyle sağlanabilir. Disiplini bozan temel etken ise insani zaaflardır. Piyasada işlem yapan yatırımcıların en büyük sorunlarından biri duyguların esiri olmaktır. Oysa matematiğin ve rakamların aleminde duygusallığa yer yoktur. Sinirlerine hakim olamayanın piyasada yaşama şansı yoktur. Daha fazla kazanma hırsı, her hareketten faydalanma saplantısı ve zararı kabullenememe duygusu yatırımcıların disiplinli bir şekilde işlemleri yapmasını engeller.

İdealist VİOP programı işlemleri tamamen otomatik olarak yaptığı için kullanıcının hırslarına ve korkularına yenik düşmesine büyük ölçüde engel olur.  İdealist'in kurallarının kesin oluşu ve duygulardan uzak robotik yapısı istikrarlı şekilde işlemlerin yapılmasında yatırımcıya büyük kolaylık sağlar. Bununla birlikte kullanıcı istediğinde programı durdurma veya yeniden başlatma imkânına da sahiptir.

İdealist 13 yıllık tecrübeye sahiptir

Bir otomatik işlem robotunun güvenilirliğini belirleyen en önemli unsur denenmişlik süresidir. Piyasalar değişken yapılıdır ve belirli döngülerle benzer hareketler yapıyor olsalar da geçmişteki hareketleri birebir tekrar etmezler. Dolayısıyla sıradan bir sistem için değişim içindeki piyasada gelecekte orta-uzun vadede istikrarlı bir başarı çizgisi yakalamak normal şartlarda oldukça zordur. Bu nedenle bir otomatik işlem programının mümkün olan en uzun süreyle veriler üzerinde test edilmesi gerekir ki her tür piyasa koşulunda programın ne yaptığı bilinebilsin ve riski ve performansı hakkında güvenilir bilgilere ulaşılabilsin. Kısa süreli sonuçları bilinen sistemler yeterince farklı piyasayı tecrübe etmedikleri için gelecekte başarı sağlama ihtimalleri oldukça düşüktür. Bir sistemin geriye doğru ne kadar uzun süreli sonuçları biliniyorsa gelecekte de benzer başarı sağlama ihtimali o derece yüksek olur. Kısa vadeli veriler üzerinde çalışarak aylık ortalama kazancı çok yüksek olan sistemler yapmak oldukça kolaydır. Fakat bu tür sistemlerin gelecekte başarılarını devam ettirme ihtimalleri çok düşük olduğu için göz boyamaktan başka hiçbir şey ifade etmezler.

İdealist 13 yıllık geçmişe ve tecrübeye sahip, Türkiye'de benzeri bulunmayan bir sistemdir. İdealist bu haliyle diğer veri terminali programlardaki 3-4 aylık veya birkaç yıllık veri üzerinde optimizasyonla oluşturulmuş amatör sistemlerle veya yeterince uzun süreli sonuçları bilinmeyen deneme aşamasındaki sistemlerle asla karıştırılmamalıdır. iDeal veri terminalinin sunduğu esnek altyapı sayesinde İdealist programının geriye doğru yıllarca süreyi kapsayan performansı direk olarak iDeal veri terminali üzerinde ortaya konulabilmektedir. Talep eden yatırımcılara uzaktan erişim yoluyla hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde performans sonuçları gösterilebilmektedir.   

Düşük risk - İstikrarlı kazanç

İdealist otomatik VİOP30 robotu 13 yıllık geçmişinde elde ettiği istikrarlı kâr grafiği ile dikkat çekmektedir. Kâr grafiğindeki istikrarlı yükseliş ve aşağıya doğru sınırlı ve makul salınımlar sistemin istikrarına ve riskinin düşük oluşuna işarettir.

İdealist VİOP30 programının 13 yıl boyunca aylılk ortalama kazancı yaklaşık 35,50 VİOP30 puanıdır. Bu rakam anlamlı bir kazanca işaret etmekle birlikte 13 yıl gibi uzun bir sürede oluşan bir ortalama olduğu göz önünde bulundurulduğunda daha ciddi bir kazanca işaret ettiği anlaşılacaktır. Denenmişlik süresi kısaldıkça aylık ortalama kârı daha yüksek olan sistemler üretmek mümkün olsa da bu tür sistemlerin geçmişi az olduğundan gelecekte bu yüksek ortalama aylık kazançları sürdürme konusunda ciddi soru işaretleri barındırdıkları açıktır. Yatırım Teknolojileri olarak kısa geçmişe sahip fakat çok yüksek aylık kâr ortalamasına sahip güvensiz ve göz bayayıcı sistemler yerine uzun geçmişe ve denenmişliğe sahip gelecek açısından daha güvenilir ve gerçekçi sistemler sunmayı daha profesyonel ve dürüst bir yaklaşım olarak görmekteyiz.

Aylık ortalama 35,50 puanlık kazanç, yatırılan teminat bazında komisyon ve kayma hariç yaklaşık aylık ortalama %26 getiri anlamına gelmektedir.

Temmuz 2020 sonu itibari ile sistemin toplam net kazancı 5502,50 VİOP30 puanıdır.

Aşağıda İdealist programının yaklaşık 13 yıllık toplam kâr grafiği sunulmuştur.

İdealist VIOP Robotu Kar Grafiği


İdealist VİOP30 robotunun aylık bazda kâr rakamları ve işlem adetleri aşağıda sunulmuştur:

Yıl Ay Kâr / Zarar İşlem Sayısı
2007 EYLÜL -275 4
2007 EKİM 12150 17
2007 KASIM 7600 16
2007 ARALIK 400 16
2008 OCAK 4500 24
2008 ŞUBAT 8875 21
2008 MART 7650 18
2008 NİSAN 950 24
2008 MAYIS 2800 20
2008 HAZİRAN 1500 23
2008 TEMMUZ 7350 21
2008 AĞUSTOS 2600 10
2008 EYLÜL 14400 22
2008 EKİM 9100 15
2008 KASIM 6375 22
2008 ARALIK 100 23
2009 OCAK 2125 20
2009 ŞUBAT 3925 19
2009 MART 3975 22
2009 NİSAN 6125 15
2009 MAYIS 1125 24
2009 HAZİRAN 2000 24
2009 TEMMUZ 3275 24
2009 AĞUSTOS 3400 26
2009 EYLÜL -300 22
2009 EKİM 7325 18
2009 KASIM -575 22
2009 ARALIK 2725 19
2010 OCAK -1275 27
2010 ŞUBAT 8725 8
2010 MART 5075 13
2010 NİSAN 4600 19
2010 MAYIS 11875 9
2010 HAZİRAN 5825 24
2010 TEMMUZ 1475 27
2010 AĞUSTOS 575 20
2010 EYLÜL -2500 24
2010 EKİM 4700 21
2010 KASIM 7975 23
2010 ARALIK -2525 32
2011 OCAK 5175 25
2011 ŞUBAT 3025 23
2011 MART -1250 32
2011 NİSAN 1925 25
2011 MAYIS -200 29
2011 HAZİRAN 1225 25
2011 TEMMUZ -2000 28
2011 AĞUSTOS 14600 17
2011 EYLÜL 5225 14
2011 EKİM -500 25
2011 KASIM 7975 18
2011 ARALIK -400 29
2012 OCAK 2050 23
2012 ŞUBAT 9025 16
2012 MART 4150 23
2012 NİSAN 1100 21
2012 MAYIS -975 29
2012 HAZİRAN 825 24
2012 TEMMUZ 4325 24
2012 AĞUSTOS 2925 20
2012 EYLÜL -300 23
2012 EKİM 7050 12
2012 KASIM 4525 26
2012 ARALIK 1875 23
2013 OCAK 5850 20
2013 ŞUBAT 5850 23
2013 MART 2150 23
2013 NİSAN 4425 23
2013 MAYIS 1925 33
2013 HAZİRAN 5225 31
2013 TEMMUZ 3650 32
2013 AĞUSTOS 6000 17
2013 EYLÜL 9775 14
2013 EKİM 3450 17
2013 KASIM 11625 12
2013 ARALIK 8725 28
2014 OCAK 10025 26
2014 ŞUBAT 2425 20
2014 MART 12025 19
2014 NİSAN 5150 19
2014 MAYIS -1425 26
2014 HAZİRAN -2500 30
2014 TEMMUZ 5100 24
2014 AĞUSTOS 150 20
2014 EYLÜL 4775 21
2014 EKİM 2025 22
2014 KASIM 7775 21
2014 ARALIK 10650 14
2015 OCAK 700 21
2015 ŞUBAT 6325 5
2015 MART 6875 15
2015 NİSAN -4000 27
2015 MAYIS 700 18
2015 HAZİRAN 5775 21
2015 TEMMUZ 1500 23
2015 AĞUSTOS 1800 19
2015 EYLÜL 1400 23
2015 EKİM 3900 21
2015 KASIM 2050 16
2015 ARALIK 6725 19
2016 OCAK 1825 31
2016 ŞUBAT 2750 27
2016 MART -950 34
2016 NİSAN -475 28
2016 MAYIS 6525 17
2016 HAZİRAN 750 28
2016 TEMMUZ 6725 15
2016 AĞUSTOS -250 28
2016 EYLÜL 9775 15
2016 EKİM -425 24
2016 KASIM 1300 31
2016 ARALIK 1025 25
2017 OCAK 7650 13
2017 ŞUBAT 0 16
2017 MART 1075 29
2017 NİSAN 5300 24
2017 MAYIS 2700 29
2017 HAZİRAN 925 24
2017 TEMMUZ -3475 31
2017 AĞUSTOS 10950 22
2017 EYLÜL -1375 26
2017 EKİM 5800 9
2017 KASIM 8625 18
2017 ARALIK 3475 25
2018 OCAK 5350 27
2018 ŞUBAT 3250 7
2018 MART 7325 24
2018 NİSAN 8375 9
2018 MAYIS -2950 43
2018 HAZİRAN -11325 34
2018 TEMMUZ 6375 30
2018 AĞUSTOS 950 30
2018 EYLÜL 1175 29
2018 EKİM 4225 38
2018 KASIM 3375 33
2018 ARALIK 4750 26
2019 OCAK 3300 28
2019 ŞUBAT -4000 31
2019 MART 5650 26
2019 NİSAN 675 35
2019 MAYIS 9700 25
2019 HAZİRAN -4900 19
2019 TEMMUZ 4775 28
2019 AĞUSTOS 5400 19
2019 EYLÜL 6200 29
2019 EKİM 6075 31
2019 KASIM 2375 26
2019 ARALIK 150 30
2020 OCAK 2700 32
2020 ŞUBAT 4375 29
2020 MART 3575 34
2020 NİSAN -6525 33
2020 MAYIS -225 24
2020 HAZİRAN 10125 19
2020 TEMMUZ 4050 28
Toplamlar: 550250 3540
Ortalamalar: 3550 23


2007 yılından itibaren gerçekleşen tüm işlemlerin ayrıntılı listesini aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.
İndirilen Excel dosyasında 3 sayfa bulunduğuna dikkat ediniz.
Kazançlar her işleme sabit 10 lotla girildiği varsayılarak hesaplanmıştır.

İdealist İDeal veri terminali üzerinde çalışan Türkiye'nin ilk profesyonel robotudur

İdealist VİOP30 robotu İdealData firmasına ait olan iDeal veri terminali üzerinde çalışmaktadır. İdealist'i kullanabilmek için iDeal veri terminaline üye olmak gerekmektedir. iDeal veri terminaline 3, 6 veya 12 aylık abonelik mümkündür. iDeal aboneliği konusunda bilgi almak için tıklayınız 

iDeal programının en önemli özelliği çok gelişmiş sistem geliştirme altyapısına sahip olmasıdır. Birçok veri terminali programı sadece script adı verilen basit yazılımlar geliştirmeye imkân tanırken iDeal'de oldukça gelişmiş profesyonel yazılımlar geliştirmek mümkündür.

iDeal programı yeni yazılım teknolojileri ile geliştirilmiş bir programdır. Programın multithread özelliği en belirgin özelliklerinden biridir. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İdealist VİOP30 robotu zararı kısa keser

Piyasanın beklenen yönün tersine hareket etmesi durumunda ters hareketin ne kadar devam edeceğini tespit etmek çoğunlukla çok zordur. Piyasa düşerken alımda(uzun pozisyon) olan veya piyasa yükselirken satışta(kısa pozisyon) olan yatırımcılar zararı kabullenip pozisyonu kapatmak konusunda genellikle irade gösteremezler. Bunun neticesinde eğer piyasa beklenen yönün tersine hareket ederken pozisyon kapatılmamışsa zarar katlanılamaz boyutlara varabilir. Zararı kabullenemeyen yatırımcı türlü bahanelerle piyasanın beklediği yöne yeniden döneceğine kendisini inandırır. Tıpkı yavaş yavaş ısıtılan sudaki kurbağa gibi zarara alışır ve hata yaptığını kabul edip pozisyonunu kapatmak konusunda genellikle geç kalır. Bir yerden sonra da zaten çok zarar ettim bu aşamadan sonra artık pozisyonu kapatmadan beklemek  en iyisi diye düşünür ve piyasadaki trend güçlü ise piyasa da gittikçe gider. Bunun sonucunda ya teminatı biter ya da artık ızdırabı dayanılamayacak noktaya vardığı için pozisyonu çok büyük bir zararla kapatmak zorunda kalır. En nihayetinde yatırımcıda ne yatırım yapma hevesi ne de cesareti kalır. Hatta belki de sermayesi kalmadığı için piyasa dışında kalır. Oysa her bir pozisyon açılırken katlanılacak en büyük zarar miktarı baştan belirlenmiş olsa zararların kontrolsüz bir şekilde artmasının önüne geçilmiş olur. Fakat yatırımcı bu kararı vermiş olsa bile otomatik çalışan bir program kullanmadıkça piyasada işlem yaparken bu kuralı kendisinin uygulaması çoğu zaman kolay olmayabilmektedir.

İdealist programı çok sıkı Stoploss politikasına sahiptir. Eğer seans içinde bir pozisyon belirli bir VİOP puanı kadar zarar ederse derhal pozisyonu kapatır. Programın pozisyonu otomatik olarak kapatması ve yatırımcının insiyatifine bırakmaması zararı kısa kesme kuralının istisnasız biçimde ve derhal uygulanmasını sağlar.

İdealist VİOP30 robotu ile hem düşüşlerden hem de yükselişlerden kazanmak mümkündür

Tek yönlü piyasalarda yani sadece alım yapılabilen fakat açığa satış yapılamayan piyasalarda kazanç sağlamak için piyasanın mutlaka yükselmesi gerekir. Oysa piyasalar bazen düşer bazen yükselir. VİOP piyasasında düşüşlerden önce satış yapıldığında ve düşüş gerçekleştikten sonra pozisyon kapatıldığında da kazanç sağlanabilmektedir. Yani VİOP'ta alım yapılmamışken de satış yapılabilir. Satmak için mutlaka önce almak gerekmez. VİOP piyasasının bu iki yönlü yapısı hem daha fazla fırsatın yakalanma ihtimalini artırır hem de büyük düşüş trendlerinin olduğu dönemlerde de kazanç sağlayabilmenin yolunu açar.

İdealist VİOP30 robotu hem düşüş yönünde hem de yükseliş yönünde pozisyon açar. Yükseliş yönündeki pozisyona UZUN pozisyon, düşüş yönündeki pozisyona da KISA pozisyon adı verilir. İdealist programı piyasanın uzun vadede hangi yöne gideceği ile ilgilenmez. Yani uzun vadedeki hem düşüş yönüne hem de yükseliş yönüne karşı nötrdür, tarafsızdır. Piyasadaki şartlara göre kısa vadeli olarak pozisyonunu belirler. Böylece büyük düşüş dönemlerinden de büyük yükseliş dönemlerinden de eşit derecede faydalanmaya çalışır. 

İdealist için düzenli ödeme yapmak gerekmez

İdealist VİOP30 robotu ömür boyu kullanım lisansı ile satılmaktadır. Böylece kullanıcıların aylık veya yıllık bazda düzenli ödeme yapması gerekmez. Programın ileride geliştirilmesi muhtemel aynı isimle piyasaya çıkan yeni versiyonları da tamemen ücretsizdir.

Taksit imkânı

İdealist VİOP30 robotu taksitle satın alınabilmektedir. Ayrıntılı bilgi Fiyatlar sayfasında sunulmuştur. Fiyatlar sayfasına ulaşmak için tıklayınız

İdealist birçok aracı kurumdaki hesapta çalıştırılabilir

İdealist robotu iDeal veri terminalinin desteklediği tüm aracı kurumlarda çalıştırılabilir. Aşağıda bugün itibariyle anlaşmalı kurumlar listesi yer almaktadır. İhtiyaç halinde güncel liste için iDeal veri terminalinin sahibi olan DirectFN firması ile iletişime geçilmelidir.

A1 Capital
Ak Yatırım
Ata Online
Ata Yatırım
YapıKredi Yatırım
Sanko Menkul
Meksa Menkul
Burgan Yatırım
Osmanlı Menkul
Gedik Yatırım
Vakıf Yatırım
Tekstil Yatırım
Deniz Yatırım
Finans Yatırım
Halk Yatırım
Oyak Yatırım
TEB Yatırım

İdealist koruma altındadır

İdealist programı kodu gizlenmiş şekilde ve yalnızca belirli bir iDeal hesabında çalışacak şekidle teslim edilmektedir. Bu nedenle kontrolsüz şekilde yayılması mümkün değildir. Programın sıkı korunuyor olması, program üreticisinin ve programı satın alanların haklarının korunmasının yanında programın başarısının devamı açısından da önemlidir.

İdealist hakkındaki muhtemel sorularınızın cevaplarına ulaşmak için tıklayınız
© 2008-2021 Yatırım Teknolojileri - Tüm hakları saklıdır - Bu sitedeki hiçbir içerik kopyalanamaz ve yeniden yayınlanamaz
Yasal Uyarı:
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, Portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.